Thông báo btc-e.com tạm ngưng giao dịch
Dear, – Thông báo 12h 27-07-2017: btc-e.com tạm ngưng giao dịch nên site EXBTCVN tạm khoá các thị trường BTCE-Code, ETH và BTC. Những giao dịch trên EXBTCVN trước 12h 27-07-2017, sẽ được giải quyết khi btc-e.com hoạt động lại bình thường(hi vọng). Mong các bạn thông cảm. Giải pháp: ==> VNCEX.COM (Vietnam Coins Expert): Hướng dẫn mua bán... Read more