BTC-e trở lại và lợi hại hơn xưa hay đi luôn…
Tin tức cập nhật mới nhất từ http://muaethereum.com, Hiện tại các coin chuyển vào BTC-e đã được chuyển về 1 ví duy nhất, là động thái đầu tiên cho thấy “tàn quân” của btc-e đang gom coin về hết. (hoặc cũng có thể là FBI nó gom coins “mồ côi”... Read more